Protestantse gemeente

Hervormd IJsselstein

Onze thuisbasis is de Oude of St. Nicolaaskerk, Kronenburgplantsoen 2. We zijn ontstaan in...

Lees meer...

Geloof in IJsselstein

Het is het verlangen van Geloof in IJsselstein om een christelijke gemeenschap te vormen in IJsselstein die zichtbaar...

Lees meer...

RK geloofsgemeenschap

Onze Nicolaas geloofsgemeenschap maakt deel uit van de Parochie van de H. Drie-eenheid, waartoe de...

Lees meer...

Van harte welkom op deze site van de gezamenlijke kerken van IJsselstein. We werken samen onder de naam IKO IJsselstein.

Op deze site informeren wij u en jou over het IKO.

We melden de IKO activiteiten, dat zijn zaken die alle vier kerken samen doen. Er zijn ook activiteiten die twee of drie kerken samen doen. Die staan ook op deze site onder nieuws vermeld.

Ieder mag aan de activiteiten deelnemen. We denken ook aan christenen die in IJsselstein wonen en aan een kerk of gemeente buiten IJsselstein verbonden zijn.

Via de site kunt u en jij ook naar de sites van de verschillende kerken.

We hopen dat velen de weg naar ons weten te vinden.  Bovenal hopen en bidden we dat velen de weg vinden en blijven vinden tot God. En dat mensen de rijkdom van het christelijk geloof leren kennen. Verder is het onze wens dat wij als kerken tot zegen mogen zijn  ook voor de stad IJsselstein.

Protestantse Gemeente

    Andorrastraat 2
       3402 BG
       IJsselstein 

      030 6882615
      www.pgij.nl

 

Hervormd IJsselstein

      Kronenburgplantsoen 2
             3401 BP 
             IJsselstein

          030-6882700
  www.hervormdijsselstein.nl

Geloof in IJsselstein

RK Geloofsgemeenschap

   St. Nicolaasstraat 12
        3401 BS
        IJsselstein

   030 - 688 12 91
www.3eenheidparochie.nl

Diaconaal Overleg IJsselstein

Diaconaal Overleg IJsselstein DOIJ
http://www.diaconieenijsselstein.nl/ 

Copyright JD 2024